J.M.K.E. 1980. aastate teisel poolel.

FOTO: arhiiv

Reedel, 18. jaanuaril tähistab punkkollektiiv J.M.K.E Tallinna klubis Factory oma 33. tegutsemisaastat. Bändi esimene kontset toimus 18. jaanauaril 1986, kui astuti üles Vinnis bändi Turist soojendajana. Seni on J.M.K.E. avaldanud 12 albumit. Suurejoonelisel sünnipäevakontserdil löövad veel kaasa ansamblid Nyrok City, Psychoterror ja Vimka. 18. jaanuaril esineb J.M.K.E. oma sünnipäevatuuri raames Pärnus, 25. jaanuaril Tartus ning 26. jaanuaril Rakveres.