Kümme organisatsiooni asutasid Eesti põliskeelte koostöökogu

Kultuuritoimetus
Copy
Seto kuningriik
Seto kuningriik Foto: Arved Breidaks

Kümme põliskeelte ja -rahvaste edendamisega tegelevat organisatsiooni on asutanud Eesti põliskeelte koostöökogu, aitamaks kaasa võru, seto, mulgi ja kihnu keelte säilimisele ning arengule. Vastasutatud koostöökogu keskseks tegevuseks saab olema Eesti põliskeelte kogukondade huvikaitse Eestis, Euroopa Liidus ja rahvusvahelistes organisatsioonides, sh ÜRO süsteemis.

Eesti põliskeelte koostöökogu ühe eestvedaja, Võru Instituudi direktori Rainer Kuuba hinnangul on koostöökogu esimeseks ülesandeks tagada, et eelseisval, 2021. aasta rahvaloendusel kaardistataks ka Eesti põliskeelte hetkeseis: ”On väga oluline, et 2011. a rahvaloendusel koguti ka andmeid Eesti põliskeelte kõnelejate kohta, ning kordusküsimusega on võimalik saada usaldusväärseid andmeid põliskeelte kõnelejatega toimunud arengute kohta. See on vajalik, et tegeleda süsteemselt nende keelte kaitsmise ja arendamisega ning koos sellega Eesti põliskultuuri säilitamisega. Sarnaselt eelmise rahvaloendusega loodame ka nüüd teha Statistikaametiga tulemuslikku koostööd”. 

Eesti põliskeelte koostöökogu lähtekohaks on, et Eesti põliskeeled moodustavad lahutamatu osa Eesti keelelisest ja kultuurilisest rikkusest, kuid vajavad ellujäämiseks täiendavat tuge nii keelekogundade endi, Eesti ühiskonna ja riigi kui ka rahvusvahelisese üldsuse poolt. 

Eesti põliskeelte koostöökogu on mitteformaalne koostööplatvorm, mille liikmeteks on Eesti põliskeelte kogukondi esindavad ning neid toetavad organisatsioonid. Koostöökogu asutajaliikmeteks on Võru Instituut, Võro Selts VKKF, Seto Kongressi Vanemate Kogu, Seto Kultuuri Fond, Seto Infoselts, Seto Instituut, Mulgi Kultuuri Instituut, Mulkide Selts, Põlisrahvaste Arengu Keskus ja Kihnumare. 

Koostöökogu keskseks tegevuseks saab olema Eesti põliskeelte kogukondade huvikaitse nii Eestis kui rahvusvaheliselt, Eesti põliskeelte olukorra tutvustamine laiemale avalikkusele, koostöö Eesti haridusasutustega, heade praktikate vahetamine põliskeelte organisatsioonidega üle maailma ning ühiste projektide läbiviimine. Koostöökogul on kavas osaleda ka 18. detsembril 2019 ÜRO Peaassamblee poolt välja kuulutatud rahvusvahelise põliskeelte dekaadi 2022-2032 ettevalmistamises ja läbiviimises.

2011. aasta rahvaloenduse kohaselt oli Eestis 74 512 võru keele, 12 532 seto keele ja 9682 mulgi keele oskajat. Kihnu keele kõnelejaid on hinnanguliselt ligi 1000. 

Tagasi üles