Lahkus tõlkija ja õppejõud Jaan Unt

Madis Soesoo

FOTO: Lõuna päästekeskus

Täna suri kauaaegne Tartu Ülikooli maailmakirjanduse õppejõud ning tõlkija Jaan Unt, tänu kellele on eesti keelde jõudnud mitmed olulised antiikkirjanduse teosed. Postimees avaldab Jaan Undi õpilaste järelehüüde oma õpetajale.

Filolooge on mitmesuguseid. On oma kitsale alale pühendunud viljakaid autoreid, kes jätavad endast suure uurijapärandi ja kelle mälestuse jäädvustavad nende kirjutatud raamatud, tsitaadid, viited jne. Kuid on ka selliseid, kelle panus seisneb üldise filoloogilise kultuuri arendamises. Jaan Unt kuulus kahtlemata just viimaste hulka.

Jaan Unt ei väljendanud oma märkimisväärset eruditsiooni niivõrd akadeemilistes kirjutistes kui säravates loengutes, filosoofiliste tekstide tõlgetes, kommentaarides ja ajakirjanduslikes sõnavõttudes. Üliõpilaste innustajana ning klassikalise filoloogia vastu huvi äratajana oli ta asendamatu, ta oli nooremate kolleegide vastu – nagu ta armastas oma õpilasi nimetada – alati heatahtlik ja toetas nende püüdlusi.

Olemata ise karjääriteadlane, suunas ta ka oma õpilasi pigem sisulisele ja kriitilisele uurijatööle, mitte formaalsete nõuete täitmisele. Jaan Unt oli vana põlvkonna õppejõud, kelle hubane kodu ja muljetavaldav raamatukogu olid üliõpilastele alati avatud. Requiescas in pace, Lupe Tartuensis!
 

Tagasi üles