2020. aasta kolmandast taotlusvoorust jagasid Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalid, toetusprogrammid ja maakondlikud ekspertgrupid 3,4 miljonit eurot.

21. augustil lõppenud kolmandasse taotlusvooru laekus Kultuurkapitalile 2869 taotlust, millega taotleti toetusteks ja stipendiumideks kokku ligi 8,4 miljonit eurot. Taotlustest rahuldati enam kui kaks tuhat ning Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalid, toetusprogrammid ja maakondlikud ekspertgrupid jagasid taotluste alusel ja omal algatusel kokku 3,4 miljonit eurot.

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö toetamiseks stipendiumid. Kokku eraldas Kultuurkapitali nõukogu aastaks 50 stipendiumi, mille suurus on 10 000 eurot. Stipendiumiprogrammiga toetatakse avalik-õiguslike ülikoolide loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalike tasemepunktide omandamist.