Jänes ja Avdejev allkirjastasid kultuurikoostööprogrammi

Vene ja Eesti kultuuriministrid.

FOTO: Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Laine Jänes ja Vene Föderatsiooni kultuuriminister Aleksandr


Avdejev allkirjastasid täna Tallinnas Eesti-Vene kultuurikoostööprogrammi  aastateks


2009-2011.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on kahe riigi vahelise silla loojaks just kultuurivaldkond, mis aitab luua soodsa pinnase ka teistele riikidevahelistele tegevusvaldkondadele ja poliitikatele, vahendas ministeeriumi pressiesindaja.

Eesti-Vene kultuurikoostööprogramm aitab kaasa teatritevaheliste otsekontaktide arendamisele ning osavõtule rahvusvahelistest teatrifestivalidest.

Muusika- ja kontsertorganisatsioonide koostöö seisneb üksikesinejate ja  muusikakollektiivide  vahetamises ning sidemete tugevdamises loomeliitude  vahel.
Samuti  teevad koostööd Eesti ja Venemaa ooperi- ja  balletiteatrid.

Eesti ja Vene muuseumid vahetavad näitusi, ekspositsioone ja samuti tehakse koostööd restaureerimisvaldkonnas. Samuti on plaanis ühistegevused Eesti Rahva Muuseumi, Venemaa Etnograafiamuuseumi ning soome-ugri rahvaste keskmuuseumidega ning aidatakse kaasa vene vanausuliste kultuuri uurimisele.

Koostööprogramm soodustab Eesti ja Vene Föderatsiooni kaasaegse kunsti keskuste koostööd, mille raames vahetatakse ka näitusi.

Raamatukogunduse valdkonnas planeeritakse raamatunäituste vahetust, aidatakse kaasa ühisprojektide läbiviimisele raamatukogunduse ja bibliograafia alal Eesti Rahvusraamatukogu, Venemaa Riikliku Raamatukogu ja Venemaa  Rahvusraamatukogu baasil. Lisaks luuakse kontakte kirjandus- ja tõlketegevuse vallas.

Koostööd tehakse filmivaldkonnas ning filmiprojektide osas, samuti Eesti ja  Venemaa filmipäevade korraldamises. Soodustatakse riiklike filmiasutuste, samuti Eesti Kinoliidu ja Vene Föderatsiooni Kinoliidu ühistegevusi ning filmitegelaste  kutsumist mõlemas riigis  toimuvatele rahvusvahelistele  filmifestivalidele.

Pooled aitavad kaasa kontaktide ja koostöö arendamisele Eesti ja Venemaa muusika-, kunsti-, teatri-, koreograafia- ja filmiõppeasutuste vahel, soodustavad
üliõpilaste ja õppejõudude vahetust.

Möödunud aasta veebruaris allkirjastasid kultuuriminister Laine Jänes ja Vene Föderatsiooni kultuuriminister Aleksander Sokolov Moskvas Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Vene Föderatsiooni kultuuri- ja massikommunikatsiooni
ministeeriumi vahelise kultuuri- ning massikommunikatsiooni alase koostöö
kokkuleppe, mis on aluseks Eesti ja Vene kultuurikoostööprogrammile.

Vene Föderatsiooni kultuuriministritest viibis Eestis ametlikul visiidil viimati, 1999. aastal Vladimir Jegorov.

Tagasi üles
Back