Toetusstreike teevad ka teatritöötajad

FOTO: SCANPIX

Teatriliidu juhatus otsustas haridustöötajaid nende töötasu nõudmistes toetada ning korraldada 7.-9. märtsini etendusasutustes toetusstreike.

Samuti võtab teatriliit osa 7. märtsil kell 12 toimuvast miitingust Vabaduse väljakul. Toetusstreigi vormi ja aja kohta teeb otsuse iga etendusasutuse ametiühingu organisatsioon.

Eesti Teatriliit on Teenistujate Ametiliidu (TALO) koosseisus pidanud kogu iseseisvusaja jooksul oma liikmete nimel valitsusega palgaläbirääkimisi, kuid aastate jooksul läbirääkimistel antud lubadused haritlaste töötasu vähemalt Eesti keskmise töötasuni tõsta ei ole andnud tulemusi.

«Kutsume valitsust tegema poliitilisi otsuseid, mis mitte ainult ei võimaldaks haridustöötajatel jätkata töötamist oma erialal, vaid mis taastaksid ka usalduse. Jõupoliitika kahjustab valitsuse usaldusväärsust. Kaasaegsete euroopalike ühiskondade areng rajaneb sotsiaaldialoogile, usaldusele ja koostööle,» märkis teatriliidu juhatus.

Eesti Teatriliit on kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jne koondav katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärk on Eesti teatrikultuuri hoidmine, arendamine ja väärtustamine, selle tähtsuse teadvustamine, samuti teatrierialade ja oma liikmete loometegevuse edendamine. Teatriliit tegutseb samaaegselt ka ametiühinguorganisatsioonina, kuuludes TALO koosseisu.
 

Tagasi üles