Ene Mihkelsoni Selts kutsub kirjandusõpetajaid aeglustuma ja süvenema

Aija Sakova

FOTO: Kris Moor

1. märtsil alustab Ene Mihkelsoni Selts kirjandusõpetajatele mõeldud koolituste sarja, mille eesmärk on (taas)teadvustada lähilugemisel põhineva ehk süveneva tekstikäsitluse rolli tänases üha kiirenevas ja pinnapealsetele naudingutele orienteeritud ajas.

Seltsi esinaine Aija Sakova kirjutab oma pöördumises: «Olen veendud, et just süvenemine ja oma elutempo teadlik aeglustamine on märksõnad, millest on kaasajal inimestel enim puudus. Ene Mihkelson on kirjanikuna alati nende teemade eest seisnud ningneid oma loomingu ja kirjutamise viisiga väljendanud.

Olen ise mitmetes omakirjutistes ja sõnavõttudes – «Siis kui on sügavust» (Postimees, 20.10.2017), «Su tulek on me saatus» (Sirp, 19.10.2018) ja saates Plekktrumm (22.10.2018) – juhtinud tähelepanu Ene Mihkelsoni loomingu süvenemist, aga ka iseendasse või mõnda teemasse kaevumist puudutavatele aspektidele.

Mujal olen kirjutanud ka aeglustumise võimalikkusest keeleõppe kaudu («Aeglustuda – milleks ja kuidas?», 27.12.2018). Teisisõnu sellest et inimesele on antud vabadus valida elada oma elu tähenduslikumalt. Aeglustumine, killustatuse vähendamine ning mingi(te) teema(de)ga süvitsi tegelemine võiks kindlasti olla üks viis tuua oma argipäeva rohkem tähenduslikkust.

Usun, et ka noored otsivad ja vajavad teejuhiseid, kuidas neil on võimalik oma elu teadlikumalt kujundada, kuidas mõtestada iseend ja oma rolli maailmas, eestlust ja inimeseks olemise keerukust üleüldiselt. Lähilugemine on teksti süvenemise viis, mis võimaldab süvenejal astuda dialoogi teksti ja selle autoriga ning võib seeläbi pakkuda võimalusi iseendasse vaatamiseks ning maailma mõtestamiseks.

Seetõttu oleme otsustanud, et tahame seltsi poolt ja Ene Mihkelsoni nimel pakkuda õpetajatele võimalust värskendada oma teadmisi lähilugemise praktikatest. Sest just õpetaja on see, kes saab olla eeskujuks ja anda noorele inimesele oma sõnade ja tegude kaudu teejuhiseid. Parimad teadmised on minu hinnangul ära tuntud ja läbi tunnetatud veendumused. Tahame kutsuda õpetajaid liituma süveneva lähilugemise kogukonnaga ja inspireerida neid vaimustuma Ene Mihkelsoni loomingust, et nemad omakorda inspireeriksid noori vaimustuma.

Ootame huvitatud õpetajaid endast märku andma ja osalema kirjandusteadlaste Tiina Kirsi ja siinkirjutaja koolitusel «Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid». Ühtlasi kuulutame välja gümnaasiumiõpilastele mõeldud esseekonkursi «Mihkelsoni lugemine». Kõik õpetajad, kes soovivad inspireerida oma õpilasi konkursil osalema, on oodatud ka koolitusele. Parimaid juhendajaid soovib selts ka premeerida.»

Täpsem info koolituse ja konkursi tingimuste kohta:

Õpetajate koolitus «Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid»

Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu), 1.03.2019, 11:00 – 16:30

Korraldaja: Ene Mihkelsoni Selts

Koolitse eesmärk on anda põgus sissevaade Ene Mihkelsoni loomingusse ning taasteadvustada süveneva tekstikäsitluse kaalu kooli kirjandusõpetuses. Koolitusel osaleja saab juhendajate käe all osaleda lähilugemise praktilistes töötubades. Koolitus on mõeldud toetama õpilaste ettevalmistust  esseekonkursiks «Mihkelsoni lugemine» (tööde esitamise tähtaeg 29. aprill 2019).

Koolitust viivad läbi kirjandusteadlased Tiina Kirss  ja Aija Sakova. Koolitusel osalevad ka Ene Mihkelsoni Seltsi eestseisuse liikmed Merle Karusoo ja Marju Lauristin ning kirjandusõpetaja Lea Tooming.

Koolitus kestab 5 akadeemilist tundi.Koolituse maksumus on 15 eurot. Koolitusest osavõtjad saavad asjakohase tõendi.

Registreerumine kuni 25. veebruarini 2019: https://docs.google.com/forms/d/1ApSnrGXo7Qm0X9iZG6Nz15Rzr-zPEolVPl2pxQFgCX0/

Esseekonkurss «Mihkelsoni lugemine»

Ene Mihkelsoni Selts kuulutab välja gümnaasiumiõpilaste mõeldud konkursi „Mihkelsoni lugemine“, kuhu ootame kirjanik Ene Mihkelsoni (1944–2017) luuleloomingut tõlgendavaid käsitlusi.

Interpreteeritava(d) teksti(d) Ene Mihkelsoni luulest valib õpilane koos õpetajaga. Vaikimisi eeldatakse, et konkursitöö vormiks on essee, kuid soovi korral võib tõlgendus olla ka audiovisuaalne. Essee eeldatav pikkus on kaks A4 lehekülge, audiovisuaalse teksti pikkus kaks kuni kolm minutit.Töid hindab Ene Mihkelsoni Seltsi liikmetest koosnev žürii.

Konkursi tööd palume saata 29. aprilliks 2019  elektrooniliselt aadressil info@enemihkelsoniselts.ee. Võitjad selgitatakse välja eraldi esseede ja audiovisuaalsete tööde seasja tehakse teatavaks hiljemalt 25. mail 2019.

Silmapaistvamad Ene Mihkelsoni luuletuste tõlgendajad ja nende juhendajad kutsutakse Tartusse sümpoosionile, kus žürii liikmed jagavad tagasisidet ning nõuandeid. Parimate esseede ja audiovisuaalsete käsitluste autorid saavad oma tööd esitada Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud sünnipäevakonverentsil 18.–19. oktoobril 2019 Tartus.Parimate tööde juhendajaid autasustab selts rahaliste preemiatega.

Tagasi üles