xxxxx
 
karjalased läinud – kurjad ilmad
mordvalased läinud – hallad maas
marid läinud - lumi taga
eestlased läinud ...
jääaeg


xxxxxx

saime Lätist panderolli
panderollis liivi keel,
võtke mälestuseks see
võtke päris endale
kirjutasid liivlased,
meie keelt pole enam vaja
läti keelel kenam kaja


    Tagasi üles